என்றும் முகத்தில் சிரிப்பு Evergreen அழகுடன் குஷ்பு

 என்றும் முகத்தில் சிரிப்பு Evergreen அழகுடன் குஷ்பு

Kushboo has published her unseen pictures in social media.

Kushboo unseen pictures
Kushboo
குஷ்பூ ஒரு காலத்தில் தமிழ் சினிமாவின் கனவுப் பெண்ணாக இருந்தார், இப்போது அவர் ஒரு அன்பான தாயாக மாறிவிட்டார். அவர் தனது பழைய நினைவுகளை சமூக ஊடகங்களில் வெளியிட்டுள்ளார்.குஷ்பூ, ஒரு காலத்தில் தமிழ் சினிமாவின் கனவுப் பெண் இப்போது ஒரு அன்பான தாய். அவர் தனது பழைய நினைவுகளை சமூக ஊடகங்களில் வெளியிட்டுள்ளார்.
Kushbu Old memories
Kushbu
Kushbu with daughters
Kushbu
Kushbu with mohanlal
Kushbu
Kushbu with family
Kushbu
Kushbu with Brinda master
Kushbu
Kushbu with bollywood heros
Kushbu
Kushbu with Kamal
Kushbu
80's Heroine
Kushbu
Kushbu with family
Kushbu

admin

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *