பள்ளியில் கொழு கொழு கன்னியில் வழு வழு

 பள்ளியில் கொழு கொழு கன்னியில் வழு வழு
பிக் பாஸ் புகழ் சாக்ஷி தனது உடற்பயிற்சிகளுக்காக நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் தனது உடற்திறனை ஒரு அசாதாரண வழியில் பராமரிக்கிறார். 


Sakshi in saree
Sakshi
ஆனால் அவள் கல்லூரி நாட்களில் குண்டாக இருந்தாள். அவள் தோற்றத்திற்காக அனைவராலும் விமர்சிக்கப்பட்டாள். அவள் அதை ஒருபோதும் அவமானமாக கருதவில்லை, மாறாக அவள் படிப்பில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தினாள். இப்போது அவள் அதை ஒரு சவாலாக எடுத்துக்கொண்டு உடலை வடிவமைத்துள்ளாள். அவர் தனது பழைய மற்றும் புதிய படத்தையும் இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்டுள்ளார்.
Sakshi before and after looks
Sakshi

admin

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *